HUISREGELS

 • 1.

  U wordt geacht op tijd in volledig tenue de les aan te vangen.

 • 2.

  U wordt vriendelijk verzocht gewassen en schoon voor de les aan te treden i.v.m. de hygiëne.

 • 3.

  Het dragen van sieraden (horloges, oorbellen, kettingen, piercings e.d.) tijdens de training is verboden.  Dit voor uw eigen veiligheid en die van uw trainingspartner.

 • 4.

  Lang haar dient samengebonden gedragen te worden.  Het elastiek mag geen scherpe of harde delen bevatten.

 • 5.

  Na de warming-up kan niemand zich meer bij de les voegen, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.

 • 6.

  Als er een les gaande is, wachten de leden voor de volgende groep in de kleedkamer of op de banken in de zaal tot deze aan de beurt zijn.

 • 7.

  U buigt wanneer u de zaal betreedt of verlaat en wanneer de Krav Maga les begint of eindigt. Het groeten en afgroeten van uw partner neemt u  in acht. Dit als vorm van beleefdheid en een universeel gebaar van wederzijds respect.

 • 8.

  U toont respect voor uw trainingspartner. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd!

 • 9.

  U komt niet aan de materialen, tenzij u hiervoor toestemming van de lesgevende instructeur heeft gekregen.

 • 10.

  U dient  de zaal met zaalsportschoenen te betreden.

 • 11.

  Wondjes worden verbonden en eventueel bloed verwijderd van de vloer of mat.

 • 12.

  Het voorgeschreven uniform draagt u op de juiste wijze; T-shirt in de broek. Mouwen en broekspijpen niet opgerold. Indien nodig omzomen.

 • 13.

  Tijdens een uitleg gaat u op de juiste manier zitten of staan.

 • 14.

  Bitje doet u uit, wanneer u praat met de instructeur.

 • 15.

  U draagt gepast en functioneel ondergoed.

 • 16.

  De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden opgevolgd.

 • 17.

  U verlaat de zaal/les alleen met goedkeuring van de instructeur.

 • 18.

  U oefent met diegene, die u uitnodigt of aan u als partner toegewezen wordt.

 • 19.

  Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen. Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen.

 • 20.

  Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij u vooraf toestemming hebt van de lesgevende instructeur.

 • 21.

  Verboden te eten of te drinken, tenzij door de instructeur anders is bepaald (diabetici). Bidons zijn toegestaan.

 • 22.

  De cursist dient 70% van de cursus Krav Maga aanwezig te zijn als voorwaarde om deel te nemen aan de examens, tenzij met de instructeur anders is bepaald (blessure).