Wat is Krav Maga?

Wat is Krav Maga? Krav Maga, Hebreeuws voor contactgevecht, is een vecht- en zelfverdedigingsysteem dat ontwikkeld is in het Israëlische leger door Imi Sde-Or Lichtenfelt. Het wordt wereldwijd onderwezen aan strijdkrachtonderdelen, speciale eenheden, politie, beveiliging en aan burgers. Tussen het Krav Maga dat aan militairen, agenten en beveiligers en burgers (Civiel Krav Maga) wordt onderwezen, zitten verschillen. De basistechnieken zijn voornamelijk hetzelfde.

De verschillen worden zichtbaar in de beëindiging van de confrontatie. Daar waar een militair leert met gebruik van zijn wapen een belager van zich af te houden, gaat bij een agent de voorkeur uit naar een arrestatie van een verdachte met zo min mogelijk geweld. De voornaamste doelen zijn:

 • het voorkomen van fysiek letsel
 • het kunnen handhaven in en het wegkomen uit een bedreigende situatie

Geschiedenis

De geschiedenis van Krav Maga begint in Hongarije en Tsjecho-Slowakije in de dertiger jaren van de vorige eeuw door Imre Lichtenfeld, ook wel bekend onder de hebreeuwse naam Imi Sde-Or.

Imi was een succesvol bokser en worstelaar. Hij hielp de joodse gemeenschap, in zijn woonplaats Bratislava, zich te beschermen tegen de opkomende nazi milities. Lichtenfeld realiseerde zich al snel dat zijn sporten weinig te doen hadden met de realiteit en zo begon hij een systeem van vaardigheden te ontwikkelen voor zelfverdediging in levensbedreigende situaties.

Na zijn aankomst in het Britse mandaatgebied Palestina in 1942 begon hij les te geven aan de joodse ondergrondse organisaties Haganah en Palmach. Bij het uitroepen van de staat Israel in 1948 werd Imi Chief Instructor Physical Training in het Israelische leger. In deze periode werd zijn systeem Krav Maga genoemd.

In 1964, op 54 jarige leeftijd, ging Imi uit de actieve dienst. Hij paste Krav Maga aan op de behoeftes van politie en gewone burgers. In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs werden niet-militairen opgeleid tot instructeur zodat Krav Maga in Israel voor iedereen bereikbaar werd. In 1978 werd daarom ook de Israeli Krav Maga Association opgericht.

Na 1980 is er een internationale verspreiding van Krav Maga op gang gekomen nadat eerst de Main Training Center van de FBI en de New York Field Office van de FBI hun interesse hadden geuit bij door de VS reizende Israelische instructeurs. Hierna is begin jaren negentig de International Krav Maga Federation (IKMF) opgericht door Eyal Yanilov, Imi’s meest naaste leerling.

Op dit moment wordt Krav Maga in Israel onderwezen aan alle IDF soldaten inclusief alle Special Forces eenheden. Verder wordt Krav Maga gebruikt om de Israelische politie, Israelische geheime dienst en alle veiligheidsdivisies (Mossad, Shin Bet) te trainen.

Inmiddels wordt ook buiten Israel over de hele wereld, Krav Maga geleerd aan burgers, militairen, politie en veiligheidsdiensten. Voorbeelden hiervan zijn militairen en andere diensten van Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italie, Verenigde Staten, Polen, Zweden, Australie en Nieuw Zeeland.

Basisprincipes

In Krav Maga zijn er geen regels en is er geen wedstrijdcompetitie. Ook bestaat er geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. De technieken zijn zowel door mannen als vrouwen uitvoerbaar. De technieken focussen in het algemeen op het trainen van cursisten onder omstandigheden die real-life scenario’s benaderen. De instructeurs van Krav Maga trainen beoefenaars voor situaties waarin verliezen of opgeven mogelijk fataal kan zijn. De Krav Maga aanval- en verdedigingshandelingen hebben als doel het gevaar te neutraliseren en een snelle en veilige aftocht mogelijk te maken.

Deze bestaan uit een reeks van snelle en vloeiende aanvallen op kwetsbare lichaamsdelen door verscheidene efficiënte en vaak harde uitvallen.Het gebruik van alledaagse voorwerpen (bijvoorbeeld een tas, een sleutelbos, een paraplu) wordt aangemoedigd. Daarbij wordt het maximaliseren van persoonlijke veiligheid door ons benadrukt. De Krav Maga trainingprogramma’s bevatten snelle leermethoden waarbij het aaneenrijgen van offensieve en defensieve technieken een belangrijke rol spelen.

Terwijl er geen grenzen zijn aan de te gebruiken technieken in levensbedreigende situaties, benadrukken wij tijdens de trainingen in Civiel Krav Maga dat er een wettelijke noodzaak bestaat om het gebruikte geweld proportioneel te houden. Wij, instructeurs dienen te demonstreren hoe de technieken worden aangepast aan de ernst van de situatie.

De kenmerken van Krav Maga technieken zijn:

 • gebaseerd op natuurlijke en instinctieve reacties;
 • daardoor door iedereen snel aan te leren en makkelijk te onderhouden;
 • effectief en efficiënt;
 • in de praktijk uitvoerig getest op straat- en in oorlogssituaties.

Training

Tijdens de Krav Maga training benadrukken wij het volgende:

 • Zorg ervoor dat je zelf niet geblesseerd raakt en blesseer geen trainingspartners;
 • Gebruik preventieve defensieve technieken (wegrennen, omlopen en zoek naar de uitgang/uitweg);
 • Schakel snel over van defensieve naar offensieve technieken in zo kort mogelijke tijd (reageer op een aanval met een overweldigende tegenaanval);
 • Gebruik de meest instinctieve, natuurlijke en snelste reflexen van het lichaam;
 • Maak maximaal gebruik van de zwakten van de tegenstander;
 • Gebruik elk beschikbaar object/voorwerp voor de eigen veiligheid.

De Krav Maga cursisten leren om eerst de onmiddellijke bedreiging weg te nemen, verdere aanvallen te voorkomen en indien nodig de aanvaller uit te schakelen. Trainingen zijn methodisch. Er wordt rekening gehouden met de kracht en de zwakte van de beoefenaars.

 

Krav Maga in relatie tot Martial Arts

Krav Maga heeft overeenkomstige technieken met vele martial arts. Echter, in tegenstelling tot de vaste routines en choreografische bewegingen in sommige martial arts, leert Krav Maga realistisch vechten en zelfverdediging in een alledaagse omgeving (kroeg, straat, openbaar vervoer). In trainingen worden vaak ook oefeningen gedaan, waarbij gevechten tegen meerdere tegenstanders worden gesimuleerd en/of waarbij een ander beschermd moet worden.

Hoe ziet een training eruit?
De basistraining is een mix van minder intensieve tot zeer intensieve oefeningen, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van stoot- en trapkussens. Deze helpen de beoefenaars op volle kracht te oefenen, terwijl de partner met het kussen ervaart welke impact de beoefende techniek zou kunnen hebben.

Er wordt getraind met de benodigde bescherming, zodat er een realistische dosering geweld kan worden gebruikt, zonder het risico op blessures. Op deze manier kan de cursist vertrouwd raken met de optredende ‘stress’ als gevolg van een gewelddadige confrontatie.

Het trainen onder extreme omstandigheden met geluidseffecten, verbaal geweld en levensechte gevechtssituaties bereidt de cursist voor om zich niet te laten afleiden, maar de focus te leggen op wat er nodig is om zichzelf (en/of anderen) in veiligheid te brengen. Een andere manier om de realiteit te verhogen is om de cursisten te leren omgaan met een gesimuleerde aanval direct na een zeer uitputtende oefening. Zo leert een cursist de technieken onder alle mogelijke omstandigheden.

Krav Maga trainingen zijn ook een bewustwording van omgeving en het kunnen inschatten van bedreigende omstandigheden, nog voor een aanval is ingezet. Ook leert Krav Maga cursisten zelfbescherming aan om zoveel mogelijk potentieel gevaarlijke of gewelddadige situaties aan te kunnen en reikt het  psychische en verbale methoden aan die geweld indien mogelijk voorkomen.

PROFESSIONELE ORGANISATIE

Op dit moment is Krav Maga Global de leidende organisatie in Krav Maga. Krav Maga Global is opgericht door Eyal Yanilov. Eyal is ‘s werelds hoogst gegradueerde Krav Maga instructeur en was tot aan het overlijden van Imi zijn meest naaste assistent. Hij is verantwoordelijk geweest voor het organiseren en perfectioneren van Imi’s technieken in een modern curriculum.
KMG is opgericht in 2010 door Eyal nadat hij eerst in 1996, met goedkeuring en op verzoek van Imi de International Krav Maga Federation had opgericht en geleid. Door de aanhoudende groei van de oude organistie werd het noodzakelijk om met een nieuwe slagvaardiger internationale organisatie verder te gaan.

De in 2010 opgerichte organisatie is uitgegroeid tot de grootste en veruit meest professionele Krav Maga organisatie in de wereld. Krav Maga Global is nu succesvol in Israel, alle landen van de EU, de oost-europese landen, Australie en Nieuw Zeeland, Noord- en Zuid Amerika, Zuidoost Azie, en het verre oosten.
In elk land met een local KMG branch zijn lokale instructeurs en een Regional Reperesentative die verantwoordelijk zijn voor de technische kwaliteit van het Krav Maga systeem.
In ons land is KMG aanwezig middels KMG-Nederland. Leden van de diverse sportscholen worden via deze lokale vertegenwoordiging lid van de internationale organisatie.

kmg-passports